Tempelman B.V.

Op het gebruik van deze website (www.tempelman.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Betonboor- & Zaagbedrijf Tempelman B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.